UYGULAMALAR
Uygulamalar

MERKEZİ VE LOKAL ISITMA

Duvar tipi yoğuşmalı kazanların çok daireli apartmanlarda ve orta ölçekli ısıtma tesislerinde kullanımları gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Buderus’ un bu amaca yönelik tasarladığı yeni nesil yoğuşmalı kazanlar mekanik tesisat ve mimari açıdan yüksek kalite ve optimizasyon gereksinimini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Tek kazanda 100 kW kapasiteye, kaskad sistemde ise 2.500 kW’ye ulaşarak yoğuşmalı kasanların avantajlarından büyük kapasitelerde de yararlanılması sağlanmıştır.

Yoğuşmalı kazanlarda kullanılan malzeme diğer kazanlarda kullanılandan daha farklıdır. Bu özel malzemelerin maliyetleri daha yüksek olduğu için kazanın boyutu büyüdükçe fiyatı da artar. Kaskad sistemi, büyük kazanların getireceği yüksek maliyeti ortadan kaldırır. Kaskad sistemi, tesisatınızın ihtiyacına göre birden fazla cihazdan oluşur. Yan yana çalışan cihazlar modülasyonlu olarak çalışırlar. Birbirine bağlı ve oransal kontrollü çalışan kaskadlar, yatırım maliyeti açısından tek bir büyük kazandan daha ekonomik olabilirler.

Yer gereksinimini azaltan modern tasarımı, kolaylık sağlayan baca tasarımı ile hem çok kolay kurulum hem de kolay işletme imkanı sunar. Böylelikle, yer seçiminde esneklik, montajda zaman tasarrufu sağlar. Tüm elemanlarına kolay ulaşabilir iç yapısı ile bakım ve servis çok kolaydır. Örneğin açılan kapısı sayesinde sağdan ve soldan sıfır montaj yapılabilir. Dar alanlarda montajı kolaylaştıran bu özellik, ayrıca kaskad uygulamalarda da esneklik ve mekanda yer tasarrufu sağlar.

Lokal ısıtma sistemleri de genel olarak merkezi ısıtma ile aynı prensipleri taşır. Fakat burada kullanıcılar binalarını ortak (merkezi) bir sistemden değil bireysel olarak ısıtırlar. Burada merkezi ısıtmada olduğu gibi, sıcak sulu ısıtma sistemleri kullanılabilir. Bu durumda kullanıcılar kendi dairelerindeki radyatörleri ısıtmak için kombi veya kat kaloriferi adı verilen ısıtma cihazlarını kullanırlar. Bu cihazlar kazanlardan daha küçük kapasiteli ve kompakt cihazlardır. Genellikle sirkülasyon pompaları cihazın üzerinde olur. Bundan başka, klima (sıcak hava konveksiyonu),sobalar (katı yakıtlı, elektrikli veya gazyağı gibi sıvı yakıtlı) ve şömine gibi bireysel ısınma gereçleri de günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.